OPIS
10 sierpnia o 21:00

Pojedynek

Pojedynek, Kenneth Branagh Pojedynek, 2007, Kenneth Branagh, 86'

Filmowy Pojedynek (Michael Caine i Judy Law) to okazja konfrontacji tej adaptacji dramatu Anthony Shaffera (ostatnie dzieło Harolda Pintera) z aż dwoma spektaklami: tym w Teatrze Korez (Artur Święs i Mirosław Neinert) i tym w czasie 15. Wakacyjnego Przeglądu Przedstawień w Teatrze Rozrywki (Błażej i Jan Peszkowie).


Stowarzyszenie Inicjatywa
zapraszamy na Chorzowski Teatr Ogrodowy!