SZTYG.art

sztygart_logo
STOWARZYSZENIE SZTYG.art
ul. Piotra Skargi 34 d
41-500 Chorzów
wpisane do rejestru stowarzyszeń 30.12.2005r.
pod numerem KRS: 0000248277
NIP: 627-256-35-42
ZARZĄD:
Michał Wróblewski – prezes,
Sergiusz Brożek – wiceprezes,
Marek Wilczek – członek zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA:
Paweł Drozd,
Anna Perłak,
Bogusława Olczyk.

Zasadniczym celem powstania naszego stowarzyszenia było nadanie artystycznego i społecznego tętna zabytkowym obiektom pozostałym po zlikwidowanej kopalni „Prezydent” w Chorzowie, a ocalonym od zniszczenia i rewitalizowanym przez nowego właściciela, firmę MAP System, która przywróciła je do życia i świadomości mieszkańców miasta.

Symbolem tych działań jest, wpisana już do rejestru zabytków i odnowiona, zabytkowa wieża szybowa (zbudowane zostały schody oraz platforma widokowa), a także sztandarowy projekt stowarzyszenia – Chorzowski Teatr Ogrodowy, którego główna scena mieści się w Magazynie Ciekłego Powietrza – tworzonym tu przez MAP System i nasze stowarzyszenie niezależnym, interdyscyplinarnym ośrodku sztuki i edukacji. Partnerem Stowarzyszenia w tych przedsięwzięciach jest Miasto Chorzów, będące właścicielem wydzierżawionej stowarzyszeniu wieży.

ZE STATUTU STOWARZYSZENIA SZTYG.art:

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Podstawowe cele Stowarzyszenia to:

 1. Stworzenie Interdyscyplinarnego Ośrodka Sztuki i Edukacji w Chorzowie,
 2. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i sprawne funkcjonowanie Interdyscyplinarnego Ośrodka Sztuki i Edukacji w Chorzowie oraz Chorzowskiego Teatru Ogrodowego,
 3. Kreowanie, produkcja i promocja spektakli teatralnych i filmów,
 4. Edukacja przez sztukę oraz edukacja regionalna,
 5. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych,
 6. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,
 7. Działania twórcze i promocyjne w obszarze i na pograniczu różnych dziedzin sztuki (teatr, film, muzyka, literatura, sztuki plastyczne),
 8. Animowanie życia kulturalnego Górnego Śląska,
 9. Upowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwo.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Stworzenie Interdyscyplinarnego Ośrodka Sztuk i Edukacji w Chorzowie na terenach poprzemysłowych, w budynkach byłej kopalni „Prezydent”,
 2. Wszelkie działania materialne i prawne na rzecz powstania i działalności Interdyscyplinarnego Ośrodka Sztuki i Edukacji w Chorzowie oraz Chorzowskiego Teatru Ogrodowego – letniego festiwalu o profilu teatralnym,
 3. Tworzenie, produkcję i promocję spektakli i przedsięwzięć teatralnych oraz filmów,
 4. Organizację, produkcję i promocję rozmaitych zdarzeń i przeglądów artystycznych
  w obszarze i na pograniczu różnych dziedzin sztuki (teatr, film, muzyka, literatura,
  sztuki plastyczne), a także spotkań z miłośnikami, twórcami i odbiorcami sztuki,
 5. Realizację edukacji przez sztukę, przede wszystkim dzieci i młodzieży,
 6. Realizację edukacji regionalnej, przede wszystkim integrującej lokalną społeczność, w tym konferencje i sympozja,
 7. Wszelkie działania na rzecz rewitalizacji obiektów poprzemysłowych Górnego Śląska, w szczególności tworzenie w nich nowych przestrzeni artystycznych i społecznych,
 8. Wszelkie działania na rzecz rozwoju indywidualnej i zbiorowej turystyki obiektów poprzemysłowych Górnego Śląska, a w szczególności byłej kopalni „Prezydent”,
 9. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, oraz prowadzenie działalności integrującej członków poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 10. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
  które podejmują działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 11. Działalność wydawniczą, w szczególności publikacja i promocja wydawnictw z zakresu celów statutowych,
 12. Każdą inną działalność sprzyjającą rozwojowi statutowych celów.

Witryna korzysta z plików cookies w celu świadczenia spersonalizowanych usług i prowadzenia statystyk. więcej na temat

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close